Członkowie naszej sekcji w piątek 21 października uczestniczyli w konferencji naukowo-metodycznej która odbyła się w Poznaniu na Akademii Wychowania fizycznego. Organizatorami wydarzenia były Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej (oddział w Poznaniu) oraz Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji i Turystyki.
O specyfice gry w ringo i jej wielu walorach: zdrowotnych, społecznych i wychowawczych, przy wypełnionej po brzegi sali wykładowej opowiadali goście – prof. dr hab. Włodzimierz Starosta – ceniony specjalista z teorii sportu i antropokinezjologii, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (IASK), propagator i aktywny zawodnik ringo oraz dr n. med. Krystyna Anioł-Strzyżewska – prezes Polskiego Towarzystwa Ringo, małżonka twórcy ringo – Włodzimierza Strzyżewskiego.
Goście wygłosili dwa wykłady: „Specyfika gry w ringo i jej walory” oraz „Walory zdrowotne ringo”, podczas których przedstawili naukowe fakty związane z korzyściami uprawiania omawianej dyscypliny sportu oraz zachęcali do bliższego zapoznania się z tą formą aktywności fizycznej, podkreślając jej uniwersalny charakter.
Po wykładach, w hali sportowej odbyły się zajęcia praktyczne prowadzone przez trenera Mariusza Wangryna oraz zawodników reprezentacji Polski. Szkolenie miało na celu uruchomienia w AWF Poznań zajęć z ringo dla studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji. W najbliższym czasie przygotowane zostanie również oferta dla Wydziału WFSiR.

ringo10.jpg ringo6.jpg ringo8.jpg

ringo9.jpg ringo_1.jpg